Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?

Po zalogowaniu do aplikacji Active.stats , w zakładce Ten miesiąc zobaczysz statystyki z ostatniego miesiąca. Pod zakładkami menu wyświetlony jest również wykres słupkowy, przedstawiający liczbę wizyt z ostatniego miesiąca. Jeżeli chcesz sprawdzić statystyki z innego miesiąca, kliknij w prawym górnym rogu aplikacji w przycisk Zmień miesiąc. Na rozwiniętej liście wybierz rok i miesiąc, dla którego chcesz zobaczyć statystyki i poczekaj chwilę na odświeżenie się widoku aplikacji.

Dane z wybranego miesiąca, które znajdziesz w tabeli to:

  • dzień (nazwa dnia tygodnia) oraz data (dokładny dzień, z którego pochodzą statystyki);

  • wizyty – pokazują, ile razy została wyświetlona dana strona WWW. Kilka odwiedzin na stronie wykonanych z jednej lokalizacji (unikalnego adresu IP) w ciągu jednej godziny jest interpretowana jako jedna wizyta;

  • strony – parametr określający liczbę otwartych przez użytkowników stron internetowych w danym okresie. Zliczane są wyłącznie dokumenty napisane w językach tworzenia stron WWW, np. HTML czy PHP. Inne pliki wymagane do załadowania strony, np. JS (JavaScript) czy CSS (arkusz stylów) nie są brane pod uwagę;

  • na wizytę – średnia określająca liczbę stron przypadających na jedną wizytę;

  • żądania – parametr określający liczbę żądań zarejestrowanych przez serwer WWW w celu pobrania plików potrzebnych do wyświetlenia strony, np. plików HTML czy PHP, obrazków, plików CGI, arkuszy stylów CSS. Jedno otwarcie strony WWW może więc generować wiele żądań;

  • na wizytę - średnia określająca liczbę żądań przypadających na jedną wizytę;

  • pasmo – parametr pokazujący sumaryczną liczbę danych pobranych z serwera przez przeglądarkę w celu załadowania stron internetowych, np. plików HTML, PHP czy obrazków. Liczba ta obejmuje wyłącznie ruch przeznaczony na strony WWW i jest wyrażona w MB (w megabajtach). Nie zawiera natomiast rozmiaru danych nagłówka używanego wewnątrz protokołu HTTP lub HTTPS, przez co m.in. dane te mogą się różnić od wygenerowanego transferu;

  • na wizytę - średnia określająca liczbę danych pobranych na jedną wizytę.

W zakładce Ten miesiąc niektóre parametry są dostępne również w ujęciu dziennym i tygodniowym. Pod wykresem słupkowym znajdziesz takie przyciski jak: Kalendarz odwiedzających, Kalendarz odsłon stron, Kalendarz żądań oraz Kalendarz wykorzystania pasma. Po kliknięciu w wybrany przycisk zostaną wyświetlone wartości danego parametru z konkretnych dni tygodnia.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie