Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Systemy operacyjne"?

W zakładce Systemy operacyjne możesz sprawdzić systemy operacyjne, z których korzystali użytkownicy przeglądający strony WWW na serwerze w wybranym miesiącu.

Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy, obrazujący rozkład żądań do serwera przy użyciu poszczególnych systemów operacyjnych.
Szczegółowe statystyki możesz sprawdzić w tabeli po prawej stronie, która zawiera takie dane jak:

  • rodzina systemu operacyjnego – nazwy najpopularniejszych systemów operacyjnych, z jakich korzystają użytkownicy Internetu, np. Windows czy Linux;

  • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; uwzględnia on liczbę żądań, jakie zostały wykonane z poszczególnych rodzajów systemów operacyjnych.

Nad wykresem kołowym, klikając w przycisk Wszystkie systemy operacyjne możesz sprawdzić liczbę wykonanych żądań z podziałem na poszczególne wersje systemów operacyjnych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie