Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Strony"?

W zakładce Strony prezentowane są adresy URL najczęściej otwieranych stron WWW na przestrzeni wybranego miesiąca. Adresy wyświetlane są w formie ścieżki dostępu, która ma swój początek w katalogu głównym serwera. Przykładowo: adres strony umieszczonej na serwerze to http://twojanazwa.pl/stronaWWW/index.php, więc adres URL pojawi się w postaci: /stronaWWW/index.php.

Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy obrazujący rozkład odwiedzanych stron WWW z podziałem na adresy URL.
Dokładne statystyki znajdują się w tabeli, która zawiera takie dane jak:

  • adres URL – dokładny adres URL prowadzący do otwarcia strony;

  • strony - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr przypadający na dany adres URL wraz z jego stosunkiem procentowym do wszystkich otwartych stron;

  • pasmo - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr przypadający na dany adres URL wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby pobranych danych;

  • wejście – parametr wskazujący, czy dany adres URL był pierwszą stroną otwieraną przez użytkownika podczas wizyty. W tabeli uwzględniona jest liczba sytuacji, kiedy adres URL był otwierany jako pierwszy wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby wizyt;

  • wyjście – parametr wskazujący, czy dany adres URL był ostatnią stroną otwieraną przez użytkownika podczas wizyty. W tabeli uwzględniona jest liczba sytuacji, kiedy adres URL był otwierany jako ostatni wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby wizyt.

Klikając w przyciski, znajdujące się nad wykresem, np. Według stron czy Według pasma, możesz zmienić sposób wyświetlanych danych w tabeli, uwzględniając wybrany parametr, według którego dane mają zostać posortowane.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie