Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Słowa kluczowe"?

W zakładce Słowa kluczowe znajdziesz informacje na temat fraz i słów kluczowych, dzięki którym wyszukiwarka kierowała użytkowników na strony umieszczone na serwerze, na przestrzeni wybranego miesiąca.

Słowo kluczowe to słowo lub układ słów (w przypadku fraz kluczowych), które najtrafniej opisują tematykę strony internetowej. Ich odpowiedni dobór pozwala użytkownikom wyszukiwarek trafić na daną stronę WWW. Za odpowiednie zindeksowanie strony WWW są odpowiedzialne roboty sieciowe.
Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy obrazujący częstotliwość danego słowa kluczowego, dzięki któremu użytkownik natrafił na strony na serwerze. Szczegółowe statystyki możesz sprawdzić w tabeli po prawej stronie, która zawiera takie dane jak:

  • słowo kluczowe – nazwa konkretnego słowa, które użytkownik wpisywał do wyszukiwarki;

  • częstotliwość – parametr określający liczbę wejść na strony na serwerze dzięki danemu słowu wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby częstotliwości wszystkich słów.

Klikając w przycisk Frazy, znajdujący się nad wykresem kołowym, możesz zmienić sposób wyświetlanych danych w tabeli uwzględniając zbiory słów kluczowych, czyli frazy. Wartości prezentowane są tak samo jak w przypadku samych słów.

Jeżeli chcesz sprawdzić chmurę wszystkich wyrażeń, kliknij w przycisk Chmura słów kluczowych lub Chmura fraz. Taka chmura to graficzne przedstawienie zawartości słów kluczowych i fraz. Są one uszeregowane alfabetycznie, a wielkość i pogrubienie czcionki poszczególnych słów i fraz jest zależna od ich częstotliwości (np. im większa częstotliwość słów, tym dane wyrażenie jest przedstawione większymi literami i pogrubione).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie