Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Przeglądarki"?

W zakładce Przeglądarki prezentowane są rodzaje przeglądarek internetowych, przy użyciu których, w ciągu wybranego miesiąca, odwiedzane były strony WWW na Twoim serwerze.
Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy obrazujący rozkład żądań, jakie nastąpiły do serwera z poszczególnych przeglądarek.

W tabeli po prawej stronie znajdziesz natomiast takie dane jak:

  • rodzina przeglądarki – nazwy najpopularniejszych przeglądarek, z jakich korzystają użytkownicy internetu, np. Firefox, Internet Explorer czy Google Chrome;

  • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; uwzględnia on liczbę żądań jakie zostały wykonane z poszczególnych przeglądarek.

W zakładce Przeglądarki nad wykresem kołowym znajdziesz również przycisk Wszystkie przeglądarki, za pomocą którego możesz przeglądać liczbę wykonanych żądań, z podziałem na poszczególne wersje danej przeglądarki.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie