Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Miesiące"?

W zakładce Miesiące wyświetlane są statystyki w ujęciu miesięcznym. Pod zakładkami menu wyświetlony jest również wykres słupkowy, przedstawiający liczbę wizyt z ostatnich 12 miesięcy.
Dokładne statystyki znajdują się w tabeli, która zawiera takie dane jak:

  • miesiąc oraz rok, z którego pochodzą statystyki;

  • wszystkich gości – parametr określający liczbę osób, które otworzyły daną stronę WWW. Kilka odwiedzin na stronie wykonanych z jednej lokalizacji (unikalnego adresu IP) w ciągu jednej godziny, jest interpretowane jako jedna wizyta;

  • gości dziennie – stosunek liczby wszystkich gości z danego miesiąca do liczby jego dni;

  • unikalni goście – parametr określający liczbę osób, które otworzyły daną stronę WWW w ciągu jednego miesiąca. Kilka odwiedzin na stronie w tym okresie będzie interpretowana jako jedna wizyta. Użytkownik jest rozpoznawany na podstawie unikalnego adresu IP, więc w przypadku otwarcia strony WWW przez innych użytkowników z tego samego adresu IP (np. w sieci biurowej) ich wizyty będą zliczane jako jeden unikalny gość;

  • współczynnik unikalnych gości – parametr wyrażony procentowo, określający stosunek unikalnych gości do liczby wszystkich odwiedzających;

  • strony – parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?;

  • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?;

  • pasmo - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?.

W zakładce Miesiące pod wykresem słupkowym znajdziesz również przycisk Odwiedzający rocznie, za pomocą którego możesz sprawdzić sumaryczną wartość powyższych parametrów w podziale na lata.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie