Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Kraje"?

W zakładce Kraje możesz sprawdzić listę krajów, z których odwiedzane były strony WWW na Twoim serwerze w ciągu wybranego miesiąca. Lokalizacja użytkownika jest rozpoznawana na podstawie adresu IP, którego poszczególne klasy należą do danego kraju.

Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy obrazujący rozkład otwartych stron WWW, przypadający na dany kraj. W tabeli po prawej stronie znajdziesz natomiast takie dane jak:

W zakładce Kraje nad wykresem kołowym znajdziesz również takie przyciski jak np. Kontynenty, Afryka czy Europa, za pomocą których możesz przeglądać powyższe statystyki z podziałem na wybraną lokalizację. Przycisk Inne zawiera informacje o wszystkich parametrach, które nie zostały sklasyfikowane.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie