Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Kody HTTP"?

W zakładce Kody HTTP prezentowane są najczęściej pojawiające się kody stanów HTTP, symbolizujące wczytanie strony WWW na przestrzeni danego miesiąca.
Kody stanów HTTP to informacje przekazywane przez serwer do przeglądarki internetowej czy robota sieciowego, mówiące o konkretnym problemie z wczytaniem strony.

Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy, obrazujący liczbę żądań przypadających na dany kod stanu HTTP. Dokładne statystyki znajdują się w tabeli, która zawiera takie dane jak:

 • kod – numer kodu stanu HTTP zwrócony przez serwer. Jest to 3-cyfrowy kod, gdzie pierwsza cyfra kodu określa klasę kodu stanu, a pozostałe 2 cyfry mówią o danym przypadku w klasie odpowiedzi. Są one klasyfikowane w 5 kategoriach:

  • 1xx – informacyjne,

  • 2xx – poprawne,

  • 3xx – przekierowanie,

  • 4xx – błąd klienta,

  • 5xx – błąd serwera.

 • opis – krótki opis związany z danym kodem, aby można było go łatwiej odczytać;

 • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr uwzględniający liczbę żądań, jakie przypadają na poszczególne kody stanów wraz z ich stosunkiem procentowym do wszystkich żądań;

 • pasmo - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr przypadający na dany kod stanu wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby pobranych danych;

 • średni rozmiar - średni rozmiar pobranego do przeglądarki pliku, obliczany jako iloraz całkowitej liczby pobranych danych przypisanych do danego typu pliku przez liczbę żądań do nich.

W prezentowanych statystykach wymienionych jest wiele kodów HTTP, które najczęściej są generowane w przypadku nieprawidłowości. Są to np.:

 • 206 – klient odczytał tylko częściowo zawartość strony WWW, ponowne żądanie do serwera najczęściej kończy się prawidłowym pobraniem strony;

 • 301 – żądana strona została automatycznie przekierowana do innej lokalizacji, tzn. wejście na dany adres URL powoduje przeniesienie na inny adres i wyświetlenie strony z adresu, na który zostało wykonane przekierowanie;

 • 302 – serwer WWW aktualnie dokonuje automatycznego przekierowania do innej lokalizacji i stąd wczytuje stronę, ale w przyszłości żądania będą obsługiwane przez pierwotny adres;

 • 403 – serwer odrzuca żądanie od klienta, otwarcie strony jest celowo blokowane, np. przez ustawione prawa dostępu;

 • 404 – serwer nie może znaleźć żądanej strony. Kod generowany jest w przypadku, gdy adres URL kierujący na daną lokalizację nie znajduje w niej odpowiednich plików, by odpowiedzieć poprawnie na żądanie;

 • 416 – serwer zwraca ten kod stanu, gdy żądanie dotyczy zakresu niedostępnego na stronie.

Więcej informacji o kodach i ich opisach można znaleźć na stronie: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
Klikając w przycisk Adresy nieznalezionych plików, znajdujący się nad wykresem kołowym, możesz sprawdzić adresy URL, które powodowały zwrócenie kodu stanu 404 przez serwer (żądany plik nie istnieje w danej lokalizacji). W tabeli znajdziesz takie dane jak:

 • adres URL – adres URL kierujący na nieistniejący plik;

 • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr uwzględniający liczbę żądań, jakie przypadają na poszczególne adresy URL wraz z ich stosunkiem procentowym do wszystkich żądań;

 • odsyłacz - pełny adres URL zindeksowany przez wyszukiwarkę, który prowadził na stronę, gdzie nie został odnaleziony szukany plik.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie