Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Godziny"?

W zakładce Godziny możesz sprawdzić statystyki odwiedzin stron WWW w poszczególnych przedziałach godzinowych na przestrzeni danego miesiąca. Parametry ze wszystkich dni miesiąca są sumowane i dotyczą konkretnego przedziału godzinowego, np. od 20:00 do 21:00.

Pod zakładkami menu wyświetlony jest również wykres słupkowy, przedstawiający statystyki odwiedzin stron WWW w poszczególnych przedziałach godzinowych.
Dokładne statystyki znajdują się w tabeli, która zawiera takie dane jak:

 • strony – parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest on uwzględniony w trzech postaciach:

  • liczbowej – suma poszczególnych wyświetleń stron WWW ze wszystkich dni miesiąca, przypadająca na dany przedział godzinowy;

  • procentowej – stosunek wartości parametru liczbowego z przedziału godzinowego do sumarycznej liczby otwartych stron z danego miesiąca;

  • procentowego wzrostu/spadku stosunek wartości liczbowej z przedziału godzinowego do średniej wszystkich dni miesiąca (obliczonej jako suma przypadająca na wszystkie dni miesiąca podzielona przez 24 godziny). Przykładowo: dla sumy odwiedzin z danego miesiąca wynoszącej 24 000, średnia wyniesie 1000. Wtedy też, mając odwiedziny między 8.00 a 9.00 na poziomie 500, odnotowujemy spadek na poziomie 50%, a między godziną 22.00 a 23.00 gdy odwiedziny są na poziomie 1500, odnotowujemy wzrost o 50%.

 • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest on uwzględniony w trzech postaciach opisanych powyżej;

 • pasmo - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest on uwzględniony w trzech postaciach opisanych powyżej;

 • nie oglądane strony – liczba odwiedzanych stron, zakwalifikowanych przez Active.stats jako przeglądane, np. przez roboty wyszukiwarek, a nie przez zwykłych użytkowników;

 • nie oglądane żądania – liczba żądań jakie przypadają na strony, zakwalifikowane przez Active.stats jako przeglądane, np. przez roboty wyszukiwarek, a nie przez zwykłych użytkowników;

 • nie oglądane pasmo – liczba danych, która została przesłana z serwera, w celu obsługi powyższych żądań.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie