Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Czasy wizyt"?

W zakładce Czasy wizyt prezentowany jest rozkład odwiedzin stron WWW ze względu na długość sesji, na przestrzeni danego miesiąca. Długość sesji to czas spędzony przez użytkownika na danej stronie internetowej w ciągu jednej wizyty.

Po lewej stronie, znajdziesz wykres kołowy obrazujący częstotliwość danego przedziału czasowego dla sesji. Dokładne statystyki znajdują się w tabeli, która zawiera takie dane jak:

  • długość sesji – ustalone przedziały czasowe, dla których zliczana jest ich częstotliwość, np. 0 sekund - 30 sekund czy 5 minut - 15 minut;

  • częstotliwość – parametr określający liczbę sesji w podanych przedziałach czasowych wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby częstotliwości ze wszystkich przedziałów.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie