Wybierz inny temat

Jak usunąć kilka lub wszystkie wiadomości jednocześnie?

Operację usunięcia wszystkich wiadomości można wykonać, korzystając z aktywnej kombinacji klawiszy Ctrl+A - zaznaczenie wszystkich wiadomości, a następnie z menu wybierając przycisk Usuń.

W przypadku, w którym chcemy usunąć tylko poszczególne wiadomości, trzymając przycisk Ctrl i klikając na wybrane wiadomości możemy je zaznaczyć i usunąć, wybierając odpowiednią opcję w menu (opcja usuń dostępna jest również pod prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym).

Aby zaznaczyć więcej niż jedną wiadomość możesz również użyć klawisza Shift. Trzymając klawisz kliknij lewym przyciskiem myszy pierwszą i ostatnią wiadomość z wybranego zakresu. W ten sposób wygodnie wskażesz wiadomości np. z konkretnego przedziału dat.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie