Wybierz inny temat

Gdzie znajdę opcję potwierdzenia odbioru wiadomosci oraz gdzie ustalę priorytet?

Priorytet wiadomości, jak również możliwość zaznaczenia opcji potwierdzenia odbioru wiadomości można określić w oknie tworzenia nowej wiadomości, rozwijając zakładkę Widok, następnie wybierając Opcje

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie