Wybierz inny temat

Zapisywanie wiadomości e-mail

W celu zapisania otrzymanej wiadomości e-mail zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Zapisz widoczny powyżej okna wiadomości. Pojawi się okno systemowe umożliwiające otwarcie lub zapisanie pliku w formacie eml. Wybierz opcję Zapisz plik i wskaż lokalizację, do której ma zostać pobrana wiadomość.

Możesz także zapisać wiele wiadomości zaznaczając je kursorem i klawiszem CTRL lub wszystkie wiadomości w danym folderze wybierając kombinację klawiszy CTRL+A. Po kliknięciu Zapisz wiadomości mogą zostać zapisane jako archiwum w formacie zip.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie