Wybierz inny temat

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

W celu wyszukania otrzymanej wiadomości należy użyć wyszukiwarki dostępnej w prawym górnym rogu panelu aplikacji Active.office. Na początek należy wybrać odpowiedniej kryterium wyszukiwania poprzez kliknięcie ikony dostępnej po lewej stronie okna wyszukiwarki. Spowoduje ona wyświetlanie kategorii, po których można wykonać wyszukiwanie. Wybór należy potwierdzić poprzez zaznaczenie pola obok jej nazwy. Dostępne są następujące kryteria:

  • Od – szukanie po nazwie lub adresie e-mail nadawcy

  • Do – szukanie po nazwie lub adresie e-mail odbiorcy

  • DW – szukanie po nazwie lub adresie w polu DW (Kopia, Do wiadomości)

  • Temat – szukanie po temacie wiadomości

  • Tekst – szukanie po treści wiadomości

Po dokonaniu wyboru należy wpisać odpowiednią frazę, po której ma nastąpić wyszukiwanie. Inicjację wyszukiwania należy rozpocząć klikając ikonę szukaj.

Należy pamiętać, iż wyszukiwanie nastąpi tylko w bieżącym folderze, wybranym w drzewie folderów po lewej. W przypadku dużej liczby wiadomości e-mail, szukanie według kryterium Tekst może zająć więcej czasu.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie