Wybierz inny temat

Wysyłanie wiadomości e-mail

W celu wysłania nowej wiadomości e-mail w panelu modułu wybierz zakładkę Edytuj, a dalej ikonę Nowa wiadomość e-mail. Spowoduje to wyświetlanie nowego okna, w którym należy wypełnić dane potrzebne do wysłania wiadomości:

 • Adres nadawcy (ustawiony domyślnie, w przypadku wielu kont – możliwy do wybrania z rozwijanej listy),
 • Adres odbiorcy lub odbiorców,
 • Temat,
 • Treść wiadomości,
 • Dodatkowe opcje,
 • Podpis.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych opcji należy nacisnąć przycisk Wyślij dostępny w lewym, górnym rogu panelu nowej wiadomości. Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców i zostanie zapisana w elementach wysłanych.

W przypadku, gdy temat wiadomości nie został wpisany, podczas wysyłania pojawi się nowe okienko o treści Nie wpisano tematu. Czy chcesz teraz wpisać temat?. W tym miejscu można go jeszcze uzupełnić – jeśli nie zostanie wpisany, w temacie pojawi się tekst Brak tematu. Wybór w oknie należy potwierdzić przyciskiem OK lub anulować wysyłanie wiadomości przyciskiem Anuluj.

Uwaga! W celu ułatwienia pracy z aplikacją okno nowej wiadomości można również otworzyć, klikając na adres nadawcy lub odbiorcy w nagłówku wiadomości, w oknie zawartości otwartej wiadomości e-mail.

Można także skonfigurować okno wysyłania wiadomości poprzez wyświetlenie w nim dodatkowych pól z opcjami do uzupełnienia. W tym celu należy kliknąć w panelu modułu zakładkę Widok, a dalej zaznaczyć lub odznaczyć odpowiednie pole. Okno wysyłania wiadomości zostanie automatycznie zmodyfikowane. Pola, które można włączać lub wyłączać, to:

 • Od – pole nadawcy wiadomości,
 • DW – adresy odbiorców kopii wiadomości (odbiorcy widzą innych odbiorców DW),
 • UDW – adresy odbiorców ukrytej wiadomości (odbiorcy i odbiorcy DW nie widzą odbiorców UDW),
 • Opcje – pasek opcji dodatkowych,
 • Pasek narzędzi edytora – aktywny tylko w przypadku włączonej opcji tworzenia wiadomości w formacie HTML.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie