Wybierz inny temat

Wyświetlanie źródła wiadomości

Wszystkie wiadomości e-mail poza treścią zawierają również nagłówki, które pomagają ustalić nadawcę wiadomości. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku spamu.

Aby wyświetlić źródło i nagłówki wiadomości e-mail zaznacz ją i kliknij przycisk Pokaż źródło widoczny powyżej okna wiadomości. Dane wyświetlą się w nowym oknie, skąd możesz je skopiować i zapisać w pliku tekstowym.

Sprawdź, jak zapisać całą wiadomość e-mail.

 

 
Jakie informacje może zawierać nagłówek?
 • Return Path - adres zwrotny do przesłania powiadomienia o niedostarczeniu wiadomości
 • Reply-To - adres zwrotny do przesłania odpowiedzi na dostarczoną wiadomość
 • Received from - serwer pocztowy nadawcy wraz z adresem IP. Może być to łańcuch serwerów kolejno przekazujących sobie wiadomość
 • Delivery-date - data dostarczenia
 • Date - data wysłania
 • X-Mailer - nazwa klienta (programu) pocztowego, przez który wiadomość została wysłana
 • From - adres e-mail nadawcy
 • To - adres e-mail odbiorcy
 • Subject - temat wiadomości
 • X-Virus-Scanned - potwierdzenie sprawdzenia skanerem antywirusowym
 • X-Spam-Status - czy wiadomość została uznana za spam i ile punktów przypisał jej program antyspamowy

Ważne! Wartość w sekcji From może być fałszowana, dlatego nie należy uważać jej za wiarygodną. Ze względu na brak obowiązku uwierzytelniania protokołu SMTP używanego do wysyłki poczty elektronicznej, nie jest możliwe pełne zabezpieczenie przed tym oszustwem (tzw. email spoofing). W celu jednoznacznej identyfikacji serwera nadawcy sprawdź adres IP podany w sekcji Received from.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie