Wybierz inny temat

Wyświetlanie widoku okna wiadomości

Okno widoku wiadomości może być wyświetlane w różnej formie. Uzależnione jest to od preferencji użytkownika lub sprzętu. Można je ustawić, klikając w zakładkę Widok dostępnej na panelu modułu, a dalej wybierając odpowiedni dla siebie format:

  • Podział pionowy,
  • Podział poziomy (ustawiony domyślnie),
  • Lista.

Po wybraniu opcji okno widoku zostanie automatycznie zmienione - nastąpi zmiana rozmieszczenia lub usunięcie elementów. Elementy Obszar zawartości i Pasek załączników pojawiają się tylko w podziale pionowym i poziomym. Natomiast Lista wiadomości obecna jest we wszystkich formach i zawiera następujące kolumny:

  • Ikony – symbolizuje status wiadomości (z załącznikiem, przeczytana, nieprzeczytana, przesłana dalej, wysłano odpowiedź),
  • Od – wyświetla nadawcę wiadomości,
  • Temat – wyświetla temat wiadomości. Dodatkowo w przypadku ujednoliconej struktury folderów z wszystkich kont pokazuje z jakiego konta jest dana wiadomość,
  • Odebrane – wyświetla datą i godzinę otrzymania wiadomości,
  • Rozmiar –wyświetla rozmiar wiadomości,
  • Flaga – wyświetla flagę przypisaną wiadomości przez użytkownika.

Dodatkowo można sortować wiadomości zgodnie w wybraną kolumną. Wystarczy nacisnąć w jej nazwę, a wiadomości zostaną posortowane malejąco lub rosnąco zgodnie z ikoną strzałki widocznej przy nazwie kolumny.
Ponadto w celu uzyskania szczegółowych informacji o danej wiadomości e-mail wystarczy ustawić kursor myszy nad daną wiadomością. Zostanie wtedy wyświetlone okno z informacjami na temat wybranej wiadomości. Konfigurację wyświetlania tych okien można wykonać po przez moduł Konfiguracja – Konfiguracja / Poczta e-mail/ Preferencje – wyświetlanie dymków.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie