Wybierz inny temat

Wyświetlanie wiadomości e-mail

Okno widoku ogólnego modułu Poczta e-mail zawiera 4 elementy służące do wyświetlania wiadomości oraz ich treści. Jest to etykieta , gdzie wyświetlana jest nazwa i ścieżka bieżącego folderu wiadomości wraz z liczbą nieprzeczytanych oraz wszystkich wiadomości w danym folderze, następnie lista wiadomości , po niej obszar zawartości , gdzie wyświetla się zawartość otwartej wiadomości (domyślnie najnowszej w danym folderze), oraz pasek załączników poniżej, gdzie wyświetlane są pliki dołączone do wiadomości.Po otrzymaniu nowej wiadomości, w zakładce przeglądarki internetowej będzie wyświetlał się komunikat Nowa wiadomość co ułatwia pracę z wieloma oknami i kartami.

Ponadto podczas wyświetlania wiadomości e-mail są one sprawdzane pod kątem ich bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko zagrożeń ze strony fałszywych maili zastosowano następujące mechanizmy:

  • W przypadku wykrycia podejrzanej wiadomości, uznanej przez program za potencjalnie niebezpieczną i wyłudzającą poufne informacje, w oknie widoku ogólnego zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
  • W przypadku, gdy pojawi się wiadomość z łączem do pliku graficznego, nie zostanie ona domyślnie wyświetlona.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie