Wybierz inny temat

Tworzenie tekstu wiadomości e-mail

Do wpisywania tekstu wiadomości e-mail przygotowane jest specjalne pole wraz z paskiem narzędzi do jego edycji. Należy pamiętać, iż pasek narzędzi dostępny jest wyłącznie do tworzenia wiadomości w formacie HTML. Tekst należy wpisać pod paskiem opcji dodatkowych. Zaznaczając konkretne jego części można go odpowiednio sformatować np. zmieniając rodzaj czcionki czy jej kolor. Można także wstawić takie elementy jak zdjęcia czy tabele.

Dodatkową funkcjonalnością usprawniającą pisanie jest sprawdzanie pisowni tekstu. Wyrazy zakwalifikowane jako błędne zostaną podkreślone na czerwono. Na takim wyrazie należy kliknąć prawym klawiszem myszy, co spowoduje otwarcie nowego okna z sugerowanymi poprawkami. Można wybrać jedną z nich lub dodać swój wyraz do słownika.

Do wiadomości można dodać stworzony wcześniej podpis (należy wybrać go z rozwijanego menu pod tekstem), dzięki czemu nie jest konieczne podpisywanie się pod wiadomością e-mail ręcznie za każdym razem.

Podpis dodać można w module Konfiguracja / Poczta e-mail / Podpisy - Dodaj.

Dodatkowo w przypadku tworzenia podpisu, do wiadomości można dołączyć kod HTML.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie