Wybierz inny temat

Otwieranie i zapisywanie załączników wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail mogą zawierać załączniki w formie plików w różnych formatach. O tym informuje ikona symbolizująca załączniki na liście wiadomości. Na plikach przesłanych w załącznikach można wykonać następujące czynności:

  • Otwarcie załącznika, do czego niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie,

  • Zapisanie na urządzeniu lokalnym,

  • Zapisanie załącznika jako kontakt, jeśli jest w formacie .vcs (vCard),

  • Zapisanie załącznika jako spotkanie, jeśli jest w formacie .ics (iCal).

W celu wykonania operacji otwarcia lub zapisu załącznika należy kliknąć na daną wiadomość na liście i pod oknem jej zawartości, w pasku załączników, kliknąć na dany plik. Następnie przejść do zakładki Załącznik w górnym panelu modułu wiadomości e-mail. Tam można wybrać następujące opcje:

  • Otwórz załącznik – powoduje wyświetlanie okna systemowego, w którym zostanie przedstawione oprogramowanie potrzebne do otwarcia załącznika. Wybranie odpowiedniego programu i naciśnięcie przycisku potwierdzenia pozwoli na jego otwarcie.

  • Zapisz jako – powoduje wyświetlanie okna systemowego zapisu wiadomości na dysku. Zatwierdzenie operacji zainicjuje pobranie pliku.

Ponadto w przypadku zaznaczenia większej liczby załączników przy pomocy klawisza CTRL, wybranie opcji zapisu załączników będzie powodowało pobranie wszystkich załączników w postaci skompresowanego pliku .zip. Załączniki można także pobierać przy pomocy mechanizmów pracy z plikami charakterystycznych dla konkretnego systemu operacyjnego, np. przeciągnij - upuść.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie