Wybierz inny temat

Kopiowanie i przenoszenie wiadomości e-mail

W celu skopiowania otrzymanej wiadomości do innego folderu należy na liście wiadomości zaznaczyć wybraną wiadomość, następnie kliknąć przycisk Kopiuj w panelu opcji na górze.

Można także przenosić wiele wiadomości, zaznaczając je z klawiszem CTRL lub wszystkie wiadomości, zaznaczając jedną i wybierając kombinację klawiszy CTRL+A.

Wybranie opcji Kopiuj spowoduje wyświetlenie nowego okna, w którym będzie można wybrać docelowy folder, do którego użytkownik ma możliwość zapisu kopii wiadomości. Kliknięcie w wybrany folder spowoduje skopiowanie wiadomości do niego.

Wiadomości e-mail można przenosić między folderami na dwa sposoby.

  • Pierwszy związany jest z użyciem funkcji panelu dostępnego na górze. W celu przeniesienia otrzymanej wiadomości do innego folderu należy na liście wiadomości zaznaczyć wybraną wiadomość, a następnie kliknąć przycisk Przenieś w panelu opcji na górze. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna, w którym będzie można wybrać docelowy folder, do którego użytkownik ma możliwość zapisu wiadomości. Kliknięcie w wybrany folder spowoduje przeniesienie wiadomości do niego.
  • Drugą możliwością jest ręczne przenoszenie wiadomości do docelowego folderu. W tym celu należy na liście wiadomości zaznaczyć wybraną wiadomość, a następnie przeciągnąć ją do wybranego folderu wiadomości i tam puścić (mechanizm przeciągnij i upuść). Na wybranym folderze, po przeciągnięciu na niego, powinna pojawić się zielona ikona akceptacji. Puszczenie spowoduje przeniesienie do niego wiadomości.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie