Wybierz inny temat

Gromadzenie adresów e-mail

Adresy e-mail wykorzystywane podczas wysyłania i odbierania wiadomości można gromadzić w książce adresowej na dwa sposoby.

Pierwszy związany jest z automatycznym ich dodawaniem jako kontakt w folderze Zgromadzone kontakty. Odbiorcy wiadomości e-mail, który jeszcze nie znajdują się w książce adresowej zostaną tam zapisani automatycznie. Aby uruchomić tą funkcjonalność należy w module Konfiguracja zaznaczyć opcję Automatycznie gromadź kontakty podczas wysyłania wiadomości. Dodatkowo kontakty zgromadzone w domyślnym folderze można przenieść także do innych.

Drugą możliwością jest ręczne dodanie adresów do książki adresowej. Aby to wykonać konieczne jest zaznaczenia opcji Widok zaawansowany a następnie należy otworzyć otrzymaną wiadomość w której po najechaniu kursorem na adres nadawcy wiadomości przeciągnąć  kontakt do wybranego folderu kontaktów i tam puścić (mechanizm przeciągnij i upuść). Wykonanie tej czynności spowoduje otwarcie okna w którym będzie można dodać szczegóły kontaktu.Ręczne dodanie kontaktu możne być też zrealizowane po najechaniu kursorem na adres e-mail nadawcy wiadomości a następnie naciśnięciu prawego klawisza myszy.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie