Wybierz inny temat

Dodawanie załączników

Do każdej wiadomości e-mail przesyłanej w programie Active.office można dodać załącznik w formie pliku, którego rozmiar wynosi maksymalnie 100 MB (łącznie na wszystkie załączniki).

Aby dodać załącznik, należy w oknie wysyłania wiadomości kliknąć przycisk z górnego menu Dodaj załącznik. To spowoduje wyświetlenie dialogowego okna dodawania plików. Tam należy kliknąć przycisk Przeglądaj i wybrać dany plik z dysku lokalnego. W ten sposób można wybrać wiele plików (dodając je pojedynczo).

Po wybraniu wszystkich należy kliknąć przycisk OK co zainicjuje wysyłanie pliku na serwer. Operacja może trwać dłużej w zależności od rozmiaru plików i szybkości łącza, z jakiego korzysta użytkownik (tutaj ma znaczenie parametr upload, a nie download łącza).

Dodane w powyższy sposób pliki zostaną wysłane wraz z wiadomością e-mail do odbiorców.


Zobacz także: Nie mogę odbierać niektórych typów plików. Dlaczego?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie