Wybierz inny temat

Dodatkowe opcje wysyłania wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości można skorzystać z dodatkowych opcji ułatwiających tworzenie i wysyłanie wiadomości. Dostępne są następujące możliwości:

  • Ustawienie priorytetu sprawi, iż wiadomość otrzyma odpowiednie oznaczenie względem jej ważności. Domyślnie jest ustawiony priorytet Normalny, który nie powoduje zmian w oznaczeniach. Wybór Niskiego lub Wysokiego dostosuje oznaczenie wiadomości u odbiorcy odpowiednio jako mniej i bardziej ważna.

  • Potwierdzenie dostarczenia – aktywowanie pola spowoduje wyświetlenie okna żądania potwierdzenia podczas odczytu wiadomości przez odbiorcę. Może on potwierdzić, co będzie skutkowało wysłaniem potwierdzenia w formie wiadomości e-mail bądź zatrzymać wysłanie takiej informacji. Jeśli program pocztowy odbiorcy wiadomości nie obsługuje potwierdzeń dostarczenia, to okno potwierdzenia prawdopodobnie mu się w ogóle nie pojawi i nie nastąpi wysłanie informacji do nadawcy o potwierdzeniu dostarczenia wiadomości.

  • Dołącz wizytówkę – zaznaczenie pola sprawi, iż do wysyłanej wiadomości zostanie dołączona wizytówka z danymi kontaktowymi nadawcy pobrana z książki adresowej w formie pliku .vcf (vCard). Odbiorca może dzięki temu od razu dodać kontakt do swojej książki adresowej, zawierający pełne dane nadawcy.

  • Dodatkowo można ustawić domyślny podpis dla wiadomości, bez konieczności jego każdorazowego wybierania (Konfiguracja / Poczta e-mail / Podpisy – Dodaj – zaznacz odpowiednią opcję).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie