Wybierz inny temat

Dodanie podpisu (stopki) do wysyłanej wiadomości e-mail

Do wysyłanych wiadomości e-mail może być dołączany podpis (stopka). Aby dodać podpis zaloguj się do konta pocztowego w Active.office i kliknij ikonę Konfiguracji. Następnie kliknij zakładkę Poczta e-mail -> Podpisy i kliknij przycisk Dodaj.


W oknie nowego podpisu:

  • wpisz nazwę podpisu
  • wybierz miejsce, w którym ma się wyświetlać (pod tekstem wiadomości lub nad nim)
  • zaznacz pole Podpis domyślny, jeśli ma być automatycznie dodawany do wszystkich wysyłanych wiadomości
  • wpisz treść podpisu

Uwaga! Treść podpisu wpisz własnoręcznie lub skopiuj tekst niesformatowany (np. z Notatnika). Nie wklejaj go z edytora tekstu (np. Microsoft Word, LibreOffice Writer), ponieważ nie zostanie zachowane poprawne formatowanie.

Jeśli w podpisie chcesz użyć pogrubienia, podkreślenia, pochylenia (kursywy), punktowania, numerowania lub innego formatowania, użyj odpowiednich znaczników HTML.


Jak dodać w podpisie plik graficzny (obrazek, logo)?

Korzystając z FTP lub SSH wgraj plik graficzny na serwer. Upewnij się, że:

  • nazwa pliku i rozszerzenie zawierają wyłącznie małe litery, cyfry i podkreślenia (nie używaj spacji i tzw. polskich liter)
  • plik i katalog, w którym plik został umieszczony, nie są zabezpieczone przed dostępem (mają odpowiednie uprawnienia)

W wybranym miejscu podpisu dodaj kod HTML np.

<img src="http://mojserwer.nazwa.pl/logo.jpg" alt="Logo firmy">

Ważne! Ścieżkę "http://mojserwer.nazwa.pl/logo.jpg" zastąp dokładną ścieżką do wgranego pliku. Jako "Logo firmy" podaj tekst, który wyświetli się osobom blokującym wyświetlanie obrazków w poczcie elektronicznej oraz programom czytającym dla osób niedowidzących.


Jak usunąć podpis?

W Active.office kliknij ikonę Konfiguracji. Następnie kliknij zakładkę Poczta e-mail -> Podpisy, zaznacz wybrany podpis i kliknij przycisk Usuń.


Jak zmienić treść lub wygląd zapisanego podpisu?

W Active.office kliknij ikonę Konfiguracji. Następnie kliknij zakładkę Poczta e-mail -> Podpisy, zaznacz wybrany podpis i kliknij przycisk Edytuj.


Jak wybrać podpis podczas tworzenia wiadomości e-mail?

W Active.office kliknij ikonę tworzenia nowej wiadomości e-mail. W dolnej części okna z listy rozwijanej wybierz podpis, który chcesz wykorzystać w tej wiadomości.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie