Wybierz inny temat

Adres nadawcy i odbiorcy w nowej wiadomości e-mail

Przy uzupełnianiu okna wysyłania wiadomości niezbędne jest podanie adresu nadawcy wiadomości. Domyślnie jest to adres konta głównego, na które użytkownik jest zalogowany. Jednak w przypadku założonych dodatkowych kont e-mail mogą to być również ich adresy. Aby zaznaczyć odpowiedni adres nadawcy, należy w polu Od, z rozwijanego menu wybrać daną pozycję. Wybrany adres e-mail będzie widoczny jako nadawca dla odbiorcy wiadomości.

Kolejnym wymaganym polem jest podanie adresu odbiorcy wiadomości. Należy go wpisać obok przycisku Do. Przy tej czynności pomocna jest funkcja automatycznego uzupełniania. Po wprowadzeniu minimalnej liczby znaków adresy mail są podpowiadane w nowym oknie, z którego po naciśnięciu na odpowiednią nazwę wpisywana jest w pole Do.

Adresy w tym oknie posortowane są według częstotliwości, z jaką są używane. Funkcję tą można także wyłączyć w module Konfiguracja – Konfiguracja / Poczta e-mail / Preferencje – redagowanie. W taki sam sposób należy uzupełnić adresy odbiorców kopii wiadomości i kopii ukrytej. Te dwa pola nie są wymagane przy wysyłaniu wiadomości.

Oprócz ręcznego wpisywania adresów można posłużyć się książką adresową przy uzupełnianiu adresów odbiorców we wszystkich wyżej wymienionych polach. Aby skorzystać z tej możliwości należy kliknąć w przycisk przy polu Od, DW czy UDW. Spowoduje to otwarcie nowego okna do wyboru adresów mail.

Domyślnie wyświetlone są kontakty z globalnej skrzynki odbiorczej. Można ten wybór zmienić, dezaktywując pole Szukaj we wszystkich folderach kontaktów, klikając przycisk Folder kontaktów i tam wybrać docelową książkę odbiorczą. Z książki odbiorczej można wybrać zarówno pojedyncze adresy e-mail oraz całe grupy dystrybucyjne, przypisując je do konkretnego pola. W celu ułatwienia można posłużyć się wyszukiwarką znajdującą się na górze okna. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie