Wybierz inny temat

Widok drzewa folderów

Drzewo folderów to widok utworzonej struktury folderów w aplikacji. W  Active.office można wybrać wyświetlanie pełnego drzewa folderów lub widoku przypisanego do określonego modułu. Pełne drzewo folderów wyświetla całą strukturę folderów. Można je włączyć zaznaczając pole wyboru Widok zaawansowany dostępne w pasku tytułowym.

Zawiera ono foldery wiadomości e-mail, zadań, spotkań czy kontaktów. Jego widok zależy od ustawionego typu drzewa w module Konfiguracja . Wybór drzewa klasycznego sprawia, że pokazują się pod nadrzędnym folderem osobistym, którego nazwą jest Twoja nazwa użytkownika. Natomiast wybór drzewa nowe wyświetla foldery na tym samym poziomie co inne.

Drzewo folderów przypisane do określonego modułu pokazuje tylko katalogi związane z jego zawartością. Nie jest ono także dostępne na stronie startowej. Można je włączyć odznaczając pole wyboru Widok zaawansowany dostępne w pasku tytułowym.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie