Wybierz inny temat

Pasek tytułu

Pasek tytułu służy przede wszystkim do nawigacji po całej aplikacji Active.office. Zawiera następujące elementy:

  • Ikona Początek – włączenie modułu Początek,
  • Ikona Poczta e-mail – włączenie modułu Poczta e-mail,
  • Ikona Kalendarz – włączenie modułu Kalendarz,
  • Ikona Kontakty – włączenie modułu Kontakty,
  • Ikona Zadania – włączenie modułu Zadania,
  • Ikona Konfiguracja – włączenie modułu Konfiguracja,
  • Pole Widok zaawansowany – wyświetlanie pełnego drzewa folderów w panelu bocznym.
  • Ikona pomocy ? – kieruje na strony pomocy, pozwala sprawdzić komunikaty o błędach, informacje o programie oraz powrócić do kreatora programu.
  • Ikona Odśwież – jej naciśnięcie pozwala wywołać żądanie do serwera w celu pobrania nowych elementów do aplikacji. Działanie odświeżania jest widoczne przez jej animację.
  • Przycisk Wyloguj – służy do wylogowania z serwera i aplikacji. Kończąc pracę z programem należy zamknąć go właśnie tym przyciskiem.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie