Wybierz inny temat

Okno widoku ogólnego

Okno widoku ogólnego zawiera okna modułów z różnymi ich elementami. Domyślnie wyświetlone są 4 okna:

  • Wiadomości e-mail – pokazuje bieżące, nieprzeczytane wiadomości wraz z ich nadawcą, tematem oraz datą odebrania.
  • Kalendarz – pokazuje bieżące spotkania, które mają się odbyć w terminie od obecnej daty wraz z ich datą, godziną i opisem.
  • Zadania – pokazuje bieżące zadania, które mają być zrealizowane od obecnej daty wraz z ich tematem, datą i priorytetem.
  • Kontakty – pokazuje listę kontaktów.
  • Dodatkowo w celu uzyskania szczegółowych informacji o danym elemencie z modułu wystarczy ustawić kursor myszy nad danym obiektem. Zostanie wtedy wyświetlone okno z informacjami na temat wybranego elementu. Ustawienie zmian wyświetlania tych okien można wykonać przez moduł Konfiguracja .
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie