Wybierz inny temat

Elementy modułu

Po zalogowaniu do Active.office wyświetla się strona startowa - początek , która jest podstawowym miejscem do pracy z aplikacją. Umożliwia:

  • Wyświetlanie wiadomości e-mail, spotkań, zadań,
  • Tworzenie nowych obiektów,
  • Otwarcie innych modułów.

Moduł składa się kilku elementów takich jak:

  • Pasek tytułu – zawiera od lewej: ikony do przełączania modułów i trybu eksperckiego, przycisk kierujący do stron pomocy, dalej przycisk do odświeżania aplikacji, pole wyszukiwania i przycisk do wylogowania.
  • Ikona Zwiń - przycisk do zwijania i rozwijania paska bocznego.
  • Panel – posiada funkcje udostępnione w module początek (nowa wiadomość, spotkanie, etc.).
  • Panel boczny – posiada drzewo folderów (tylko dla widoku zaawansowanego), elementy charakterystyczne dla danego modułu oraz kalendarz.
  • Okno widoku ogólnego – zawiera okna modułów. Można jego zawartość odpowiednio skonfigurować do swoich potrzeb.
  • Separator okien – przycisk do zmiany szerokości okien.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie