Wybierz inny temat

Wyszukiwanie kontaktów

W celu wyszukania zapisanego kontaktu należy użyć wyszukiwarki dostępnej w prawym górnym rogu panelu aplikacji Active.office.

Na początek należy wybrać odpowiedniej kryterium wyszukiwania poprzez kliknięcie ikony dostępnej po lewej stronie okna wyszukiwarki. Spowoduje to wyświetlenie kategorii, według których można wyszukiwać kontakty. Wybór należy potwierdzić poprzez zaznaczenie pola obok jej nazwy. Dostępne są następujące kryteria: Imię, Nazwisko, Nazwa wyświetlana, E-mail służbowy, E-mail prywatny, E-mail inny, Firma, DziałMiasto, Ulica, Znaczniki.

Po dokonaniu wyboru należy wpisać odpowiednią frazę, po której ma nastąpić wyszukiwanie. Dodatkowo można posłużyć się znakiem gwiazdki „*”, który zastępuje każdy znak. Przykładowo do wyszukania nazwy Kowalski można użyć frazy „*w*”. Inicjację wyszukiwania należy rozpocząć klikając ikonę szukaj. Należy pamiętać, iż wyszukiwanie nastąpi tylko w bieżącym folderze (książce adresowej), wybranym po lewej stronie w ich drzewie.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie