Wybierz inny temat

Wyświetlanie i filtrowanie widoku kontaktów

Okno widoku ogólnego modułu Kontakty zawiera 3 elementy, służące do wyświetlania kontaktów: 

 • etykieta – wyświetlająca nazwę i ścieżkę bieżącego folderu oraz liczbę kontaktów,
 • obszar zawartości – wyświetlający listę kontaktów zgodnie z wybranym widokiem,
 • pasek filtrowania pomagający grupować kontakty wg pierwszej litery.

Okno widoku kontaktów może być wyświetlane w różnej formie. Uzależnione jest to od preferencji użytkownika. Okno widoku można ustawić, klikając w zakładkę Widok dostępną na panelu modułu, a dalej wybierając odpowiedni dla siebie format:

 • Karty (ustawiony domyślnie),
 • Lista kontaktów,
 • Szczegóły.

Po wybraniu odpowiedniej formy okno widoku zostanie automatycznie zmienione poprzez zmianę rozmieszczenia elementów.

Po wybraniu Listy kontaktów dla każdego kontaktu wyświetli się jedna linijka z informacją w formie ikon lub tekstu:

 • Ikona – symbolizująca czy element jest kontaktem czy grupą,
 • Ikona – symbolizująca, że kontakt jest prywatny,
 • Nazwa – nazwa kontaktu lub grupy,
 • Firma – nazwa firmy kontaktu,
 • Miasto – lokalizacja firmy,
 • Telefon – numer telefonu stacjonarnego,
 • Telefon komórkowy – numer telefonu komórkowego,
 • Flaga – ikona flagi przypisanej do kontaktu.

Dodatkowo można sortować kontakty zgodnie w wybraną kolumną. Wystarczy nacisnąć w jej nazwę, a kontakty zostaną posortowane malejąco lub rosnąco zgodnie z ikoną strzałki widocznej przy nazwie kolumny.

Po wybraniu Karty kontakty zostaną wyświetlone w formie kart umieszczonych na stronie obszaru zawartości. Karty adresowe będą zawierać takie dane o kontaktach jak:

 • Ikona kontaktu,
 • Imię i nazwisko,
 • Przypisaną flagę,
 • Adres, numer telefonu i adres mail.

W przypadku grup będą to:

 • Ikona grupy,
 • Nazwa grupy,
 • Przypisana flaga.

Ostatnim widokiem jaki można wybrać są Szczegóły. Aby uruchomić ten widok, należy najpierw zaznaczyć wybrany kontakt lub rozdzielnik na liście bądź kartach, a potem przejść do tego widoku. Zostaną wyświetlone wszystkie informacje o danym kontakcie, które były uzupełnione podczas jego dodawania, wraz z jego załącznikami.

Ponadto w celu uzyskania szczegółowych informacji o danym kontakcie wystarczy ustawić kursor myszy nad kontaktem. Zostanie wtedy wyświetlone okno z informacjami na temat wybranego kontaktu. Konfigurację wyświetlania tych okien można wykonać po przez moduł Konfiguracja – Konfiguracja / Kontakty / Preferencje / opcja Włącz dymek.

Zebrane pojedyncze lub w formie rozdzielników kontakty można filtrować przy użyciu dostępnego po prawej stronie okna widoku ogólnego, paska szybkiego filtrowania. Zawiera on filtry wyszukujące kontakty po ich pierwszym znaku. W celu wyświetlenia kontaktów zaczynających się na daną literę bądź cyfrę należy kliknąć w wybraną dostępną na pasku filtrowania. Przykładowo, po kliknięciu w literę T zostaną wyświetlone kontakty rozpoczynające się na T. Aby powrócić do pierwotnej listy, należy wybrać Wszystkie, co spowoduje wyświetlenie wszystkich kontaktów w oknie widoku ogólnego.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie