Wybierz inny temat

Widok ogólny i zastosowanie

Moduł Kontakty to jedna z głównych części aplikacji Active.office. Służy do:

  • Wyświetlania,
  • Wysyłania,
  • Zarządzania kontaktami,
  • Łączenia kontaktów w grupy.

Aby przejść do niego należy kliknąć ikonę Kontakty w pasku tytułowym.

Moduł składa się z kilku elementów:

  • Pole Szukaj – służy do przeszukiwania kontaktów po nazwie, adresie e-mail, nazwie firmy, działu, adresie.
  • Panel – posiada funkcje udostępnione w module.
  • Drzewo folderów – wyświetla foldery kontaktów.
  • Okno widoku ogólnego – wyświetla zawartość wybranego folderu z kontaktami.

Strukturę kontaktów nadają foldery. Każdy z nich oznacza zbiór kontaktów, czyli książkę adresową. Dodatkowe podfoldery można tworzyć do katalogu Kontakt i jego podrzędnym klikając na nim prawym klawiszem myszy i z wyświetlonego menu wybierając odnośnik Nowy folder.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie