Wybierz inny temat

Usuwanie kontaktów

W celu usunięcia zapisanego kontaktu lub kontaktów należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiednie a następnie kliknąć przycisk Usuń w panelu opcji na górze. Spowoduje to otwarcie okna potwierdzenia usunięcia, w którym można zaakceptować operację przyciskiem Tak lub ją anulować przyciskiem Nie. Operację usunięcia można wykonać także przy użyciu klawisza . Usunięcie kontaktów z książki adresowej jest trwałe i nie ma możliwości ich przywrócenia.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie