Wybierz inny temat

Tworzenie i edycja kontaktów

W celu utworzenia nowego kontaktu zaznacz na drzewie folderów po prawej stronie folder, do którego ma zostać dodany kontakt. Następnie w panelu modułu wybierz zakładkę Edytuj, a dalej ikonę Nowa kontakt. Spowoduje to wyświetlanie nowego okna, w którym należy wypełnić dane potrzebne do stworzenia kontaktu. Najważniejsze informacje znajdują się w karcie Służbowe. Żadne pole też nie jest wymagane. Dodatkowe opcje związane z dodawaniem kontaktów zostały opisane w kolejnym zagadnieniu.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych opcji należy nacisnąć przycisk Zapisz dostępny w lewym, górnym rogu panelu nowego kontaktu. Kontakt zostanie zapisany w wybranym folderze, czyli książce adresowej.

Uwaga! W celu ułatwienia pracy z aplikacją, okno dodawania nowego kontaktu można również otworzyć przenosząc, metodą przeciągnij i upuść, adres nadawcy lub odbiorcy dostępny w nagłówku wiadomości, w oknie zawartości otwartej wiadomości e-mail do folderu danej książki adresowej. W takim przypadku wymagane jest aktywowanie trybu eksperckiego wyświetlania drzewa folderów.

Przy tworzeniu kontaktów, oprócz standardowych informacji jakie są podawane np. imię, nazwisko czy adres e-mail, istnieją też dodatkowe opcje ułatwiające pracę z kontaktami. Są to m.in.:

  • Dodawanie kategorii, czyli tekstu służącego jako kryterium porządkowania kontaktów. W celu dodania kategorii do kontaktu należy na stronie dodawania nowego kontaktu, w karcie Służbowe kliknąć przycisk Kategorie znajdujący się na dole okna. Spowoduje to wyświetlanie nowego okna, w którym można przyporządkować, dodać lub usunąć kategorie. Zmianę należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz znajdujący się na górze okna.
  • Dodawanie obrazu do kontaktu ułatwiającego identyfikacje. Dodawany obraz powinien mieć następujące własności: 32,8 kB – maksymalny rozmiar 76 x 76 px – maksymalne wymiary .jpg, .bmp, .gif, .png – format pliku. W celu dodania obrazu do kontaktu należy na stronie dodawania nowego kontaktu, kliknąć przycisk Dodaj obraz znajdujący się na górze okna. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna w którym można wybrać plik graficzny z dysku. Następnie należy potwierdzić zmiany przyciskiem OK na następnie Zapisz znajdującym się na górze okna. Natomiast usunięcie obrazu można wykonać w analogiczny sposób jak powyżej przy użyciu przycisku Usuń obraz.
  • Dodawanie załączników przypisanych do danego kontaktu. W celu dodania załącznika w formie dowolnego pliku do kontaktu należy kliknąć przycisk Dodaj załącznik znajdujący się na górze okna. Spowoduje to wyświetlanie nowego okna, w którym można wybrać pliku z dysku lokalnego. Następnie należy potwierdzić zmiany przyciskiem OK, a potem Zapisz znajdującym się na górze okna. W podobny sposób można również usuwać załączniki.

Zapisane kontakty w książce adresowej można dowolnie edytować. W celu edycji wybranego obiektu należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiedni, a następnie kliknąć przycisk Edytuj w panelu opcji na górze. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna edycji kontaktu. Należy zmodyfikować lub uzupełnić odpowiednie dane, a następnie zapisać zmiany przy użyciu przycisku Zapisz. Wybrany kontakt zostanie zaktualizowany.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie