Wybierz inny temat

Tworzenie grup kontaktów

Grupa mailingowa pozwala na przechowywanie danego zbioru kontaktów w książce adresowej i wysyłanie do nich grupowo wiadomości. W celu dodania nowej grupy mailingowej w panelu modułu wybierz zakładkę Edytuj, a dalej ikonę Dodaj nową grupę. Spowoduje to wyświetlanie nowego okna, w którym należy podać nazwę nowej grupy mailingowej i przyporządkować do niej adresy e-mail.

Dodawanie adresów e-mail odbywa się na dwa sposoby:

  • Przy użyciu przycisku Dodaj z książki adresowej, czyli już istniejących kontaktów. Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego okna do wyboru adresów e-mail. Domyślnie wyświetlone są kontakty z globalnej skrzynki odbiorczej. Można ten wybór zmienić, dezaktywując pole Szukaj we wszystkich folderach kontaktów, klikając przycisk Folder kontaktów i tam wybierając docelową książkę odbiorczą. Z książki odbiorczej można wybrać zarówno pojedyncze adresy e-mail, jak i całe grupy mailingowe, przypisując je do konkretnego pola. W celu ułatwienia można posłużyć się wyszukiwarką, znajdującą się na górze okna. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK.
  • Przy użyciu przycisku Dodaj adres zewnętrzny, dla adresów nie zapisanych w książce adresowej. Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego okna do wpisywania adresów e-mail spoza książki adresowej. Należy wpisać nazwę i adres e-mail nowego kontaktu, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. W ten sposób można dodać wiele adresów. Następnie należy kliknąć przycisk OK na dole nowego okna i Zapisz znajdujący się na górze okna dodawania nowej grupy mailingowej.

Wszystkie adresy e-mail dodane do grupy zostaną wypisane w formie listy w oknie dodawania. Z tej listy można je usunąć, zaznaczając je na liście, a następnie klikając przycisk Usuń, znajdujący się na górze.

Zapisane grupy w książce adresowej można dowolnie edytować. W celu edycji wybranego obiektu należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiedni, a następnie kliknąć przycisk Edytuj w panelu opcji na górze. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna edycji grupy. Należy zmodyfikować lub uzupełnić odpowiednie dane, a następnie zapisać zmiany przy użyciu przycisku Zapisz. Wybrana grupa zostanie zaktualizowana.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie