Wybierz inny temat

Otwieranie lub zapisywanie załączników kontaktów

Kontakty mogą zawierać załączniki w formie plików w różnych formatach. Po wejściu na stronę edycji kontaktu i otwarciu karty Załączniki można zobaczyć ich listę. Na plikach dołączonych jako załączniki można wykonać następujące czynności:

  • Otwarcie załącznika, do czego niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie
  • Zapisanie na urządzeniu lokalnym
  • Zapisanie załącznika jako kontakt, jeśli jest w formacie .vcs (vCard)
  • Zapisanie załącznika jako spotkanie, jeśli jest w formacie .ics (iCal).

W celu wykonania operacji otwarcia lub zapisu załącznika należy kliknąć na dany kontakt na liście i przejść do widoku Szczegóły. Następnie przejść do karty Załączniki dostępnej pod górnym menu modułu kontakty. Dalej należy zaznaczyć odpowiedni plik klikając na nim lewym klawiszem myszy. W górnym menu modułu zostaną aktywowane następujące opcje:

  • Otwórz załącznik – powoduje wyświetlanie okna systemowego, w którym zostanie przedstawione oprogramowanie potrzebne do otwarcia załącznika. Wybranie odpowiedniego programu i naciśnięcie przycisku potwierdzenia pozwoli na jego otwarcie.
  • Zapisz jako – powoduje wyświetlanie okna systemowego zapisu wiadomości na dysku. Zatwierdzenie operacji zainicjuje pobranie pliku.

Ponadto w przypadku zaznaczenia większej liczby załączników przy pomocy klawisza np. wybranie tej opcji będzie powodowało pobranie wszystkich załączników w postaci skompresowanego pliku .zip.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie