Wybierz inny temat

Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

W celu skopiowania zapisanego kontaktu do innego folderu, czyli książki adresowej, należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiedni, a następnie kliknąć przycisk Kopiuj w panelu opcji na górze. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna, w którym będzie można wybrać docelowy folder, z tych do których użytkownik ma możliwość zapisu kopii kontaktu. Kliknięcie w wybrany folder spowoduje skopiowanie kontaktu do niego.

Kontakty można przenosić między folderami na dwa sposoby. 

  • Pierwszy związany jest z użyciem funkcji panelu dostępnego na górze. W celu przeniesienia zapisanego kontaktu do innego folderu, czyli książki adresowej, należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiedni a następnie kliknąć przycisk Przenieś w panelu opcji na górze. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna, w którym będzie można wybrać docelowy folder, z tych do których użytkownik ma możliwość zapisu kontaktu. Kliknięcie w wybrany folder spowoduje przeniesienie kontaktu do niego.
  • Drugą możliwością jest ręczne przenoszenie kontaktów do docelowego folderu. W tym celu należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiedni a następnie przeciągnąć wybrany kontakt do wybranego folderu kontaktów i tam puścić (mechanizm przeciągnij i upuść). Na wybranym folderze powinna pojawić się zielona ikona akceptacji po przeciągnięciu na niego. Puszczenie spowoduje przeniesienie do niego kontaktu.

Tworzenie kontaktów z szablonem służy do wykorzystania pasujących danych wybranego kontaktu do tworzenia nowego. Usprawnia to pracę, gdyż nie trzeba ręcznie uzupełniać powielających się pól.

W celu utworzenia kontaktu z szablonu należy na liście kontaktów zaznaczyć odpowiedni a następnie kliknąć przycisk Użyj jako szablonu w panelu opcji na górze. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna tworzenia kontaktu z automatycznie uzupełnionymi polami jak w źródłowym kontakcie. Należy zmodyfikować lub uzupełnić odpowiednie dane, a następnie zapisać zmiany przy użyciu przycisku Zapisz. Nowy kontakt zostanie zapisany. Szerszy opis zmian można znaleźć w zagadnieniach na temat tworzenia kontaktów i grup.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie