Wybierz inny temat

Jak zaimportować kontakty do Active.office

Krok 1 – Wprowadzenie

Aby zaimportować kontakty do konta pocztowego przy użyciu aplikacji Active.office potrzebny będzie plik z kontaktami w formacie .csv lub vCard (.vcf)
Plik ten uzyskujesz wykonując eksport listy kontaktów z programu pocztowego z którego obecnie korzystasz lub jeśli jest to Active.office można to wykonać według instrukcji umieszczonej tutaj.

W przypadku gdy eksport listy kontaktów wykonujesz z innej aplikacji lub programu pocztowego innego niż Active.office po wyeksportowaniu kontaktów do pliku .csv konieczna będzie modyfikacja tego pliku poprzez zmianę nagłówków kolumn aby import kontaktów do Active.office mógł odbyć się prawidłowo.

Wzór pliku z prawidłowymi nazwami nagłówków dostępny jest tutaj.
W tej instrukcji zaprezentowane zostało wykonanie importu pliku kontaktów o nazwie eksport.csv do konta pocztowego test@innyserwer.nazwa.pl

Krok 2 – Wybranie pliku do importu oraz import

W celu importu kontaktu konieczne będzie zalogowanie się do konta pocztowego, w tym przypadku będzie to test@innyserwer.nazwa.pl a następnie wybranie zakładki Kontakty z listy rozwijalnej Rozszerzone–Import

Pojawi się strona za pomocą której będziesz mógł podać plik w którym dostępne są kontakty do zaimportowania. W naszym przypadku będzie to plik eksport.csv.
Wybierz opcję Oddzielony przecinkami  (możesz również wybrać folder docelowy w którym mają się znaleźć importowane kontakty) a następnie odszukaj plik z kontaktami na swoim komputerze lokalnym poprzez opcje Przeglądaj.

Po wpisaniu wszystkich danych należy wybrać opcje Import. Pojawi się okno z informacją o pomyślnym wykonaniu importu kontaktów. Potwierdź poprzez wybranie OK.

Krok 3 – Weryfikacja

Po zakończeniu procesu importu kontaktów zweryfikuj czy wszystkie kontakty zostały prawidłowo przeniesione. W tym celu wybierz zakładkę Kontakty gdzie powinny pokazać się zaimportowane adresy. W przypadku gdy import odbywał się do innego folderu należy wybrać nazwę tego folderu.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie