Wybierz inny temat

Eksportowanie kontaktów

Kontakty zapisane w książkach adresowych można eksportować do plików typu .csv oraz vCard (.vcf). Pozwala to na zapis i przetwarzanie danych przy pomocy innych aplikacji.

W celu wyeksportowania kontaktów z danej książki adresowej należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybrany folder kontaktów dostępny po lewej stronie, w drzewie folderów. Z dostępnego menu należy wybrać opcję Rozszerzone, następnie Export, a dalej typ pliku, do którego mają być zapisane kontakty. Kliknięcie w wybraną opcję spowoduje wyświetlenie systemowego okna otwarcia lub zapisu pliku. Kliknięcie przycisku OK zainicjuje wykonanie wybranej akcji. Otwarty lub zapisany plik będzie można dowolnie przetwarzać.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie