Wybierz inny temat

Wyświetlanie spotkania

Spotkania nie będące spotkaniami całodniowymi są wyświetlane w formie prostokąta obejmującego czas trwania spotkania. Zawiera on następujące właściwości:

 • Po lewej stronie kolorowy pasek informujący o statusie dostępności.
 • Na prawo od opisu, miejsce spotkania.
 • Rodzaj spotkania jest oznaczony odpowiedni ikonami: Spotkanie prywatne (tego typu spotkania nie wyświetlają więcej informacji), Spotkanie grupowe, Cykl spotkań.
 • Przypisana kategoria do spotkania powoduje, iż jej kolor jest wyświetlany w tytule spotkania. Dodatkowo przypisane kategorie zobrazowane są kolorowymi ikonami umieszczonymi obok tytułu spotkania.
 • Umieszczenie kilku spotkań tego samego dnia skutkuje ich różnym rozmieszczeniem uzależnionym od ich terminów: 
  • Jeśli spotkania nie nakładają się na siebie, są pokazywane jedno pod drugim.
  • Jeśli nakładają się na siebie, są pokazywane jedno obok drugiego. Domyślnie tylko dwa spotkania mogą wyświetlać się obok siebie. W ustawieniach kalendarza można tą wartość zmienić.
  • Jeśli liczba nakładających się na siebie spotkań przekracza liczbę spotkań wyświetlonych obok siebie, po prawej stronie paska daty pokaże się ikona. Kliknięcie w nią spowoduje wyświetlenie widoku listy zawierającego spotkania z bieżącego dnia.
  • Jeśli widok tygodniowy zawiera więcej spotkań niż da się wyświetlić jedno pod drugim, pojawi się pasek do przewijania.
  • Jeśli widok miesięczny zawiera więcej niż da się wyświetlić jedno pod drugim, na dole pojawi się ikona rozwijanego menu, której kliknięcie spowoduje wyświetlenie widoku listy z wszystkimi spotkaniami z bieżącego dnia.
 • Spotkania całodniowe są wyświetlane w formie wypełnionego prostokąta. W zależności od widoku kalendarza spotkania całodobowe są wyświetlane w następujący sposób:
  • Widok Dzień, Tydzień roboczy, Niestandardowy - na szczycie siatki czasu. W przypadku więcej niż 5 spotkań całodniowych pojawi się pasek przewijania.
  • Widok Tydzień - na szczycie innych spotkań. Jeśli nie wszystkie spotkania dla danego dnia można wyświetlić jedno pod drugim pojawi się pasek przewijania.
  • Widok Miesiąc - na szczycie innych spotkań. Jeśli nie wszystkie spotkania dla danego dnia można wyświetlić jedno pod drugim na dole pojawi się ikona rozwijanego menu, której kliknięcie będzie powodowało wyświetlenie listy ze wszystkimi spotkaniami z bieżącego dnia.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie