Wybierz inny temat

Wyświetlanie kalendarza

Okno widoku ogólnego modułu Kalendarza zawiera elementy służące do wyświetlania spotkań:

  • Etykieta – wyświetlanie nazwy i ścieżki bieżącego folderu kalendarza oraz liczbę spotkań przyporządkowanych do tego kalendarza w tym folderze. Można także przeglądać drzewo folderów klikając na podkreślone części takiej ścieżki.
  • Pasek daty – wyświetlanie bieżącej daty z danego przedziału. Po jej obu stronach znajdują się strzałki nawigacyjne służące do zmiany bieżącego przedziału.
  • Przycisk Dzisiaj – wyświetlanie przedziału zawierającego bieżącą datę w oknie widoku ogólnego i w mini kalendarzu.
  • Obszar zawartości – wyświetlanie kalendarza i spotkań w nim umieszczonych.
  • Pole Pokaż moje spotkania ze wszystkich kalendarzy – zaznaczenie pola powoduje wyświetlenie wszystkich spotkań ze wszystkich kalendarzy. Odznaczenie powoduje wyświetlenie tylko tych z bieżącego folderu kalendarza.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie