Wybierz inny temat

Przeglądanie kalendarza i spotkań

W celu wyświetlenia kalendarza oraz przyporządkowanych do niego spotkań należy:

 • Wybrać widok kalendarza, który definiuje sposób jego wyświetlania w obszarze jego zawartości;
 • Wybrać sposób wyświetlania spotkań.

Wybór widoku kalendarza służy do zdefiniowania przedziału czasowego, jaki ma zostać wyświetlony w oknie zawartości wybranego kalendarza. Do wyboru jest 5 możliwości wyboru okresu wyświetlania. W celu wyświetlania określonego widoku kalendarza zależnego od okresu należy przejść do zakładki Widok w menu modułu a następnie wybrać odpowiedni widok: Dzień, Tydzień, Tydzień roboczy, Miesiąc, Niestandardowy. Kliknięcie spowoduje przeładowanie okna do nowego widoku.

 • Widok Dzień zawiera następujące dane:
  • Datę dnia pokazaną na pasku daty.
  • Tabelę z godzinami dla danego dnia. Godziny robocze są zaznaczone innym kolorem niż pozostałe. Ich zmiany można wykonać w ustawieniach kalendarza.
  • Spotkania dla wyświetlonego dnia.

 • Widok Tydzień roboczy zawiera następujące dane:
  • Oznaczenie tygodnia roboczego na pasku daty.
  • Tabelę z dniami tygodnia roboczego i godzinami roboczymi danego dnia.
  • Wyświetlanie widoków kalendarza.
  • Spotkania dla wyświetlonego tygodnia roboczego.

 • Widok Tydzień zawiera następujące dane:
  • Oznaczenie tygodnia na pasku daty.
  • Siatka czasu podzielona na pojedyncze dni.
  • Spotkania dla wyświetlanego tygodnia.

 • Widok Miesiąc zawiera następujące dane:
  • Etykieta bieżącego miesiąca na pasku daty.
  • Siatka czasu podzielona na pojedyncze dni.
  • Spotkania dla wyświetlanego miesiąca.

 • Widok Niestandardowy zawiera następujące dane:
  • Oznaczenie przedziału czasu na pasku daty.
  • Przedział ten można ustalić w ustawieniach kalendarza.
  • Siatka podziału czasu na pojedyncze dni.
  • Spotkania w wyświetlonym przedziale czasu.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie