Wybierz inny temat

Nawigacja w kalendarzu

Okno widoku ogólnego kalendarza wyświetla określony przedział czasowy. Domyślnie jest to tydzień roboczy, czyli dni od poniedziałku do piątku. W celu wyświetlenia kolejnych tygodni należy skorzystać z elementów nawigacyjnych, które będą zachowywać się inaczej w zależności od wybranego widoku okna.

W aplikacji można wyróżnić dwa rodzaje elementów nawigacyjnych:

 • Elementy nawigacyjne okna widoku ogólnego:
  • Strzałki nawigacyjne – umożliwienie przełączania o wybrany okres zależy od widoku wstecz lub do przodu.
  • Przycisk Dzisiaj – wyświetlanie przedziału zawierającego bieżącą datę w oknie widoku ogólnego i mini kalendarzu.
  • Data – wyświetli się w kolumnie pojedynczych dni (tylko widok tygodnia roboczego lub niestandardowy – wyświetlanie widoku kalendarza dziennego dla wybranej daty).
  • Numer tygodnia kalendarzowego (widok miesięczny) – wyświetlanie widoku kalendarza tygodniowego dla wybranego tygodnia.
 • Elementy nawigacyjne mini kalendarza:
  • Elementy nawigacyjne dla miesiąca – kliknięcie na nazwę miesiąca otwiera listę miesięcy do wyboru, a strzałek nawigacyjnych powoduje przejście do następnego lub poprzedniego miesiąca.
  • Elementy nawigacyjne dla roku – kliknięcie roku otwiera listę lat do wyboru.
  • Przycisk Zamknij – zamykanie mini kalendarza, wyświetlanie tylko elementów nawigacyjnych dla miesiąca i roku.
  • Przycisk Pokaż w kalendarzu – wyświetlenie w widoku okna ogólnego, miesięcznego kalendarza dla wybranego miesiąca.
  • Tydzień kalendarzowy – wyświetlanie w widoku okna ogólnego tygodniowego kalendarza dla wybranego tygodnia.
  • Dzień kalendarzowy – wyświetlanie w widoku okna ogólnego dziennego kalendarza dla wybranego dnia.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie