Wybierz inny temat

Kalendarz i jego widok ogólny

Moduł Kalendarz to jedna z istotnych części aplikacji Active.office. Służy do wyświetlania i zarządzania kalendarzem i spotkaniami. Aby przejść do niego, należy kliknąć ikonę Kalendarz w pasku tytułowym.

W module dostępnych jest kilka rodzajów spotkań, jakie można ustawić w kalendarzu:

  • Spotkanie standardowe –spotkanie bez żadnych indywidualnych cech,
  • Spotkanie prywatne – spotkanie widoczne tylko dla użytkownika, który je stworzył,
  • Cykl spotkań – spotkanie powtarzające się przynajmniej jeden raz.

Moduł Kalendarz składa się kilku elementów takich jak:

  • Pole Szukaj – służy do przeszukiwania spotkań po ich opisie lub kategorii,
  • Panel – posiada funkcje udostępnione w module,
  • Drzewo folderów – wyświetla foldery,
  • Okno widoku ogólnego – wyświetla zawartość kalendarza.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie