Wybierz inny temat

Zakończenie pracy z programem

W celu zakończenia pracy z programem Active.office należy wybrać przycisk Wyloguj, który znajduje się w prawym górnym rogu programu. Zalecane jest wyłączanie programu Active.office przy użyciu tej funkcji.

Jest to najbezpieczniejsza forma zakończenia pracy z programem, działająca poprzez wylogowanie z serwera. Zamknięcie wyłącznie karty przeglądarki spowoduje jedynie zamknięcie okna programu, natomiast dane uwierzytelniające pozostają nadal aktywne na serwerze.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie