Wybierz inny temat

Kreator pojawiający się po zalogowaniu

Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji Active.office pojawi się okno Kreatora, umożliwiające wprowadzenie podstawowych ustawień konta. Aby skorzystać z tej możliwości, należy nacisnąć przycisk Dalej znajdujący się w prawym dolnym rogu okna i przejść przez kolejne kroki konfiguracji. Konfigurowanie konta w ten sposób nie jest wymagane, więc Kreator można także wyłączyć przy użyciu przycisku Zamknij.

Okno Kreatora będzie pojawiało się także przy każdym zalogowaniu do Active.office , dopóki nie zostanie wyłączone. Aby je wyłączyć należy zaznaczyć pole dostępne w lewym dolnym rogu Nie pokazuj kreatora przy starcie Active.office. W przypadku wyboru chęci konfiguracji należy nacisnąć przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie pierwszej strony konfiguracji. Przejścia do kolejnych kroków należy wykonać przy pomocy przycisku Dalej lub powrót do kroku przy użyciu Wstecz

Kroki Kreatora będą następujące:

  • Uzupełnij dane o swoim koncie – dane osobowe identyfikujące posiadacza konta w aplikacji Active.office
  • Subskrybuj usługi – w tym miejscu można ustawić subskrybowanie innych usług WWW np. Facebooka czy poczty Google do Twojego konta.
  • Zakończ – ostatni podsumowujący krok konfiguracji.

Kończąc można zaznaczyć pole Nie pokazuj więcej tego kreatora, by Kreator ponownie nie wyświetlał się przy logowaniu i kliknąć przycisk Zamknij, co spowoduje zapisanie zmian oraz otwarcie właściwego okna programu.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie