Wybierz inny temat

W jaki sposób wystawić fakturę lub proformę?

Program Active.invoice pozwala w intuicyjny sposób wystawiać i edytować faktury oraz proformy.

Aby wystawić fakturę, należy w górnym menu wybrać zakładkę Faktury, a następnie kliknąć w przycisk Wystaw.

W edycji nowej faktury wybierz z rozwijanej listy typ faktury - VAT lub proforma.

W przypadku faktur zaznacz, czy wystawiasz fakturę opłaconą, czy nieopłaconą. Dla faktury opłaconej wybierz datę otrzymania zapłaty oraz formę zapłaty. Dla faktury nieopłaconej określ termin płatności i również wybierz formę zapłaty. Numer wybranej faktury zostanie automatycznie uzupełniony.

Następnie uzupełnij pola Nabywca i Adresat. Możesz także wybrać już zdefiniowanego nabywcę, klikając w przycisk Wybierz z listy. Po wybraniu nabywcy należy dodać produkt, za jaki wystawiasz fakturę. Uzupełnij pola dotyczące produktu lub wybierz już zdefiniowany produkt, klikając w znak plus obok danej pozycji. Jeżeli chcesz dodać więcej produktów, wciśnij przycisk Dodaj pozycję. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól naciśnij przycisk Wystaw.

Czytaj również:

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie