Wybierz inny temat

Nie jestem płatnikiem VAT, czy mogę wystawić rachunek?

Jeżeli Twoja firma jest zwolniona w obowiązku płacenia podatku VAT od towarów i usług, możesz zamiast faktur wystawiać swoim kontrahentom rachunki netto.

W celu wykonania zmiany w menu Konfiguracja wybierz zakładkę Dane firmy. Na dole strony zmień opcję Firma jest płatnikiem VAT oraz zatwierdź swój wybór przyciskiem Zapisz.

Od tej pory możesz wystawiać rachunki netto zamiast faktur. Aby wystawić rachunek netto, wybierz z menu Faktury zakładkę wystaw. W edycji nowego rachunku wybierz z rozwijanej listy termin oraz rodzaj płatności. Następnie uzupełnij pola Nabywca i Adresat lub wybierz zdefiniowanego nabywcę, klikając w przycisk Wybierz z listy, po czym dodaj produkt, za jaki wystawiasz fakturę. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól naciśnij przycisk Wystaw.

W trakcie użytkowania aplikacji można zamiennie korzystać z możliwości wystawiania faktur oraz rachunków netto. Na liście wystawionych faktur będą dostępne zarówno faktury jak i rachunki netto.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie