Wybierz inny temat

Jak zmienić dane firmy na fakturze?

W każdym momencie korzystania z aplikacji możesz dokonać korekty danych swojej firmy. Dane te są widoczne na wystawianych przez Ciebie fakturach w polu Dane sprzedającego .

Aby zmienić dane swojej firmy, przejdź do zakładki Konfiguracja.

 i wybierz Dane firmy . Następnie popraw wybrane przez Ciebie dane w formularzu. Po zakończeniu edycji danych kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Zaktualizowane dane będą widoczne na nowo wystawionych fakturach. Faktury, które zostały wystawione przed dokonaniem zmiany danych, nie zostaną zaktualizowane.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie